Referat fra Årsmøtet i Juvsgrend-Breisetveien kan du lese her