info fra 19/4 gjelder fortsatt, større biler enn personbiler bør gjøre avtale om mulig innkjøring. Forbikjøringen blir meget smal og større biler kan få problemer med å benytte denne.

STYRET